Barreglement

Hierin vind je tips en regels die handig en/of belangrijk zijn voor het inplannen en draaien van bardiensten. Als vereniging maken wij voor het plannen van de bardiensten gebruik van KNLTB Club. 

Onderwerpen die in dit reglement aan bod komen zijn:

 1. Wie is verantwoordelijk voor jouw bardienst?
 2. Aanvragen wachtwoord voor Mijn Club
 3. Inloggen in Mijn Club
 4. Zelf inplannen
 5. Je wordt automatisch ingepland
 6. Mailing over diensten
 7. Sleutel
 8. Wat als je in juni nog geen 2 bardiensten hebt gedraaid?
 9. Bardienstpartner niet aanwezig
 10. Aantal te draaien bardiensten (behalen punten)
 11. Puntentelling bardienst
 12. Vrijstelling aanvragen
 13. Bardienst ruilen
 14. Bardienst incidenteel afkopen
 15. Afkopen per jaar
 16. Annuleren van bardiensten
 17. Openingstijden en regelgeving
 18. SOLO bardiensten
 19. Overige informatie

 

1. Wie is verantwoordelijk voor jouw bardienst?
Je bent als volwassen lid (tussen de 18 en 70 jaar) ZELF verantwoordelijk voor het inplannen en vervullen van de bardienst bij de vereniging. Je kan via de KNLTB ClubApp of onze website (inloggen op Mijn Club) jezelf inplannen voor een bardienst op een datum en tijdstip naar keuze. Indien je dit tijdig doet, iedere 3 à 4 maanden een bardienst, dan zal het niet automatisch worden gepland. Indien je jezelf ingepland hebt of automatisch bent ingepland, ontvang je:

 1. een bevestigingsmail direct na het inplannen
 2. een herinneringsmail circa 2* weken voor de geplande datum
 3. een herinneringsmail circa 1* week voor de geplande datum
 4. een herinneringsmail 1 dag voor de geplande datum

*Indien het aantal dagen tussen (zelf of automatisch) inplannen en de geplande datum minder dan 1 en/of 2 weken bedraagt bestaat de mogelijkheid dat deze mail niet wordt gestuurd!!!

LET OP: Een verkeerd of oud e-mailadres is GEEN reden om geen bardienst te plannen en wordt ook niet als excuus geaccepteerd bij eventuele correspondentie. Zorg er dan ook zelf voor dat het juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Je kunt dit zelf wijzigen via de website of in de KNLTB ClubApp.

Heb je geen e-mailadres dan kun je contact opnemen met de kantinecommissie (zie ad 18)

TIP: Noteer direct na inplannen de datum op een kalender en/of in je telefoon. De mogelijkheid bestaat om je bardienst te ruilen, af te kopen per bardienst of af te kopen per jaar (zie punt 13,14 en 15). Het niet vervullen van bardienst(en) of het niet behalen van het totaal van zes punten leidt per definitie aan het einde van het jaar tot een inhouding (of naar rato) van € 60,00.

2. Aanvragen wachtwoord voor Mijn Club
Voor het aanvragen van een (nieuw) wachtwoord ga je naar Mijn Club. Klik op 'Wachtwoord vergeten?' naast de knop "Inloggen". Vul je Bondsnummer of Clublidnummer in en klik op "Reset wachtwoord". Een nieuw wachtwoord wordt vrijwel direct toegezonden naar het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres. Is dit niet het geval, neem dan direct contact op met [email protected]

3. Inloggen in Mijn Club
Je kunt inloggen met je bondsnummer of clublidnummer en je zelf ingestelde wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als voor b.v. de KNLTB ClubApp.  

4. Zelf inplannen
Eenmaal ingelogd op Mijn Club kun je naar het 2e tab "Diensten". Hier vind je een overzicht van de beschikbare diensten, het aantal punten dat je al hebt behaald dit seizoen (kalenderjaar) en voor welke diensten je ingepland staat.
Bij een beschikbare dienst kun je klikken op het groene vierkant om de details van de dienst te zien en jezelf in te plannen voor de dienst.  
Je kunt jezelf ook inplannen via de KNLTB ClubApp. Meer informatie over deze app kun je hier terugvinden.

5. Je wordt automatisch ingepland
Bardiensten die nog openstaan nadat de zelf inplanperiode is gesloten worden automatisch ingepland, rekening houdend met het aantal gedraaide bardiensten. Er wordt bij competitiespelers geen rekening meer gehouden met de dag waarop ze competitie spelen.
LET OP: Dus ook als je jezelf inplant kan het zijn dat je ook automatisch ingepland wordt indien je nog niet voldoende bardiensten hebt gedraaid.

6. Mailing over diensten
Als lid kun je de volgende mailtjes ontvangen van "TC Leende" (afzendadres is [email protected] of [email protected])
LET OP: mogelijk komen de mailtjes niet door je spamfilter.
TIP: zorg dat bovenstaand e-mailadressen daarom als “vertrouwd” is ingesteld in je e-mail inbox.
Stuur een mail naar [email protected], indien je denkt dat je geen mail ontvangt.  
Mogelijke e-mails zijn:

 • Mail om te informeren dat de zelf inplanperiode start;
 • Mail om te informeren dat de bardiensten zijn ingevuld;
 • Herinneringsmail 2 weken voor de bardienst;
 • Herinneringsmail 1 week voor de bardienst;
 • Herinneringsmail 1 dag voor de bardienst;
 • Mail met belangrijke informatie over bardiensten.  

7. Sleutel
Mocht je je hebben ingepland voor een bardienst dan ontvang je ruim op tijd de sleutel van degene die voor je de bardienst heeft gedraaid (geeft deze af of gooi deze in de brievenbus welke vermeld staat bij het sleuteladres). Aan het einde van de bardienst kun je via je ontvangen mail of op Mijn Club of in de KNLTB ClubApp zien wie de volgende vrijwilliger is die ingepland staat voor een bardienst. Je draagt zorg dat de sleutel op de dag van de bardienst nog bij deze vrijwilliger wordt afgegeven. Dit omdat de sleutel mogelijk dezelfde of de volgende dag weer nodig is.

8. Wat als je in juni nog geen 2 bardiensten hebt gedraaid?
Je krijgt dan een mail dat je nog geen 2 bardiensten hebt gedraaid of nog niet de gehele zes punten hebt behaald. Je dient deze dan zelf in te plannen.  

9. Bardienstpartner niet aanwezig
Neem voordat je van huis gaat of liever nog een dag van tevoren contact op met je bardienstpartner zodat je afspraken kunt maken. Zorg dat je het telefoonnummer van je partner en van het sleuteladres voorhanden hebt.  

TIP: Bel je partner 1 week voor aanvang van de bardienst om een en ander af te stemmen. Gebruik de herinneringsmail als trigger. Indien op de dag zelf je bardienstpartner niet aanwezig is gaarne deze persoon even proberen te bellen.

In het geval dat iemand niet is komen opdagen a.u.b. een mail sturen naar [email protected] met daarin wie niet aanwezig was op welke dag en welke acties je genomen hebt.
Degene die niet op de bardienst verschijnt heeft zal door de kantinecommissie opnieuw worden ingepland. Mocht deze persoon dan niet kunnen, zal hij/zij zelf voor vervanging en/of ruilen moeten zorgdragen. Mocht dit meerdere keren voorkomen zal de inhouding van € 60,00 plaatsvinden.

10. Aantal te draaien bardiensten (behalen punten)
Ieder volwassen lid draait twee bardiensten per jaar of behaald in totaal zes punten. Je plant geen bardienst in als je zelf training hebt of wedstrijden moet spelen.  

Wordt je gedurende het kalenderjaar lid dan geldt:

 • Lidmaatschap start in de 1e helft van het jaar (1 januari t/m 30 juni), dan dien je nog 3 punten te behalen in dat jaar. Uitgezonderd hiervan zijn zomerchallenge leden.
 • Lidmaatschap start in de 2e helft van het jaar (1 juli t/m 31 december), dan hoef je dat jaar geen punten te behalen.

11. Puntentelling bardienst
Het dienstenplanningssysteem van de KNLTB werkt met een vast aantal punten voor alle leden. Om te kunnen plannen met een variabel aantal bardiensten per lid kun je punten behalen per dienst:

A) Ieder volwassen lid moet tenminste 6 punten per jaar behalen. Per activiteit/bardienst staan de het te behalen punten vermeld.

B) Afkopen: je kunt je bardiensten afkopen. De zes te behalen punten hebben een waarde van totaal € 60,00, mocht je bijv. aan het einde van het jaar vier punten hebben behaald aan het draaien van bardienst(en), dan staan er nog 2 punten open, hiervoor houden wij nog € 20,00 in.

12. Vrijstelling aanvragen  
De volgende mogelijkheden geven recht op het aanvragen van vrijstelling van bardienst:

 • leden tot en met 17 jaar. Dit staat automatisch ingesteld.
 • leden ouder dan 70 jaar. Dit staat automatisch ingesteld.
 • Ondersteunende leden. Dit staat automatisch ingesteld.
 • Zomerchallenge leden. Dit staat automatisch ingesteld.
 • leden die in een commissie of in het bestuur zitten en daar meer dan 12 uur per jaar aan besteden kunnen vrijstelling aanvragen.
  LET OP: dit moet eenmalig aangevraagd worden bij [email protected]  met een cc. naar de voorzitter van de vereniging, [email protected]. Bij het beëindigen van de uitvoering van de commissie en/of bestuurswerkzaamheden komt de vrijstelling te vervallen.
 • leden die vanwege een (tijdelijke) persoonlijke omstandigheid en/of beperking niet in staat zijn bardienst te draaien.
  LET OP: dit moet jaarlijks voor 1 januari, of wanneer de omstandigheid zich voor het eerst voordoet, aangevraagd worden bij [email protected]  met een cc. naar de voorzitter van de vereniging, [email protected] 

Mensen met vrijstelling kunnen zichzelf toch inplannen voor bardiensten, maar worden niet automatisch ingepland.    

13. Bardienst ruilen
In de KNLTB ClubApp kun je na inloggen ook de bardienstlijst zien door op diensten te klikken. Door op een datum te klikken zie je wie er staat ingepland. Door op het vinkje te klinken achter de naam onder deelnemer, zie je eventueel een telefoonnummer en e-mailadres. Eventueel kun je iemand vragen om te ruilen.
De actuele ledenlijst zit natuurlijk ook in de KNLTB ClubApp via Club > Info > Ledenlijst. Mocht je hebben geruild, stuur dan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de dienst een mail naar [email protected], zodat de dienst geruild kan worden.

14. Bardienst afkopen (per jaar)
De bardiensten kunnen per verenigingsjaar worden afgekocht voor € 60,00. Stuur een mail vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar naar [email protected] met een cc. aan [email protected] als je je bardiensten wil afkopen. De penningmeester zal dan zorgdragen dat de inhouding van € 60,00 zal plaatsvinden.
Wanneer je je na 1 februari afmeldt loop je het risico om in het 1e kwartaal te worden ingepland en de bardienst dan te draaien c.q. op te lossen (zie ad 13 en 16).  

15. Regeling niet vervullen bardienst  
Je bent zelf verantwoordelijk voor de bardienst. Dat wil zeggen dat je zelf de bardienst moet draaien, ruilen of afkopen. Indien je niet op komt dagen en geen vervangende bardienst hebt geregeld leidt dit tot het door de kantinecommissie nieuwe in te plannen bardienst. Mocht dit meerdere keren voorkomen, dan zijn wij genoodzaakt de inhouding van € 60,00 geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de tot dan toe behaalde punten, in te houden. Hierover zul je schriftelijk worden geïnformeerd en ontvang je een brief met de mededeling dat een eenmalige inhouding gaat plaatsvinden.  

LET OP: een verkeerd e-mailadres is geen reden om de inhouding niet op te leggen. Wij hopen geen gebruik te hoeven maken van deze regeling als onze leden het onderling allemaal goed regelen. Het zal echter niet worden nagelaten de inhouding te innen. Ben je van mening dat de inhouding onterecht is, dan kun je uiteraard bezwaar maken. Het bestuur onderzoekt dan met de kantinecommissie uit of de inhouding wel of niet terecht is. Hierover ontvang je bericht.  

16. Annuleren van bardiensten
Bardiensten kunnen geannuleerd worden i.v.m. weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of veranderingen in de wedstrijdschema’s. Indien dit minimaal 2 dagen (48 uur) van tevoren doorgegeven wordt, dan tellen deze bardiensten niet mee bij het aantal gedraaide bardiensten per lid. Deze annulering wordt onverwijld aan alle betrokkenen per e-mail kenbaar gemaakt.  
Annulering binnen 2 dagen (48) uur betekent dat de bardienst wel mee telt bij het aantal gedraaide bardiensten per lid. 

17. Openingstijden en regelgeving
De laatste mogelijkheid tot spelen, zowel padel als tennis is tot maximaal 23.00 uur. We blijven maximaal tot één uur na de laatste gereserveerde tijd open. Uiterlijk 00.00 uur is de kantine afgesloten en is er rust op het tennispark. Zorg dat je vóór 00.00 uur de bar en keuken hebt opgeruimd.
Laat alles schoongemaakt achter voor de volgende bardienst!

Tijdens door de vereniging geplande activiteiten kan hier, na overleg met het bestuur, van worden afgeweken.  

De drank- en horecawetgeving verbiedt ons om na 00:00 uur nog alcohol te schenken. De vereniging heeft de mogelijkheid om daar enkele keren per jaar van af te wijken.
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Indien er alcohol geschonken wordt dan moet er iemand op de vereniging aanwezig zijn die in het bezit is van het certificaat ‘Verantwoord Alcohol Schenken’.

Wij willen alle leden verzoeken om via internet dit certificaat te behalen. Het NOC NSF heeft samen met verenigingen een e-learning ontwikkeld. Deze e-learning en de test om het certificaat te behalen kun je via deze link vinden: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

De test bevat 15 vragen over verantwoord alcoholgebruik. De test is eenvoudig te maken en kost ongeveer een kwartier van je tijd.
Na het behalen van het certificaat, kun je deze sturen naar: [email protected].    

18. SOLO bardiensten
Tijdens het inplannen kun je al zien of de bardienst met 1 of 2 personen (DUO dienst) wordt gedraaid.
Er zijn dus diensten waarbij 1 persoon opent en afsluit (SOLO dienst).

LET OP: i.v.m. de veiligheid is het niet de bedoeling dat degene die de SOLO bardienst draait alleen het tennispark verlaat. Vraag altijd aan de mensen die als laatste vertrekken of zij even willen wachten tot dat alles is afgesloten.  

19. Overige informatie
Overige vragen kunnen altijd worden gesteld per mail aan [email protected]