Bardiensten

Een vereniging kan alleen bestaan met de hulp van vele vrijwilligers. Per 2024 is besloten om per lid twee bardiensten te gaan draaien welke gelijk staan aan zes punten. Mocht je aan het einde van het jaar geen zes punten hebben behaald, dan zal er een bedrag van € 60,00 (of naar rato behaalde punten) worden ingehouden. Het doel hiervan is om meer betrokkenheid van de leden bij de vereniging te realiseren en het vrijwilligerswerk over meer schouders te verdelen.

Nadere regels met betrekking tot het vrijwilligersbeleid bardiensten:

 • Om te zorgen dat je aan het einde van het jaar niet in aanmerking komt voor de inhouding van € 60,00 dien je zes punten te behalen op jaarbasis.
 • Vrijgesteld van dit beleid zijn bestuurs- en commissieleden (mits zij minimaal 12 uur per jaar daaraan besteden en vrijstelling aangevraagd hebben), leden t/m 17 jaar, leden vanaf 70 jaar en ondersteunende leden;
 • Er zullen ruim voldoende diensten worden aangeboden. Voorkom dat je op het einde van het jaar geen diensten meer kunt inplannen omdat deze niet meer (voldoende) beschikbaar zijn. Dat vormt geen reden om niet voor de inhouding of een deel daarvan in aanmerking te komen. Er zal immers voldoende gelegenheid zijn om diensten te kunnen draaien.
 • Zodra diensten worden aangeboden in de KNLTB ClubApp kunnen leden zich hiervoor inschrijven (vroeg inschrijven betekent dus meer keuze). Een groot deel van de diensten wordt aan het begin van het jaar aangeboden.
 • Na inschrijving ontvang je een mail ter bevestiging. Zorg er dus zelf voor dat het juiste mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Een verkeerd of oud mailadres is geen reden om geen diensten te plannen dan wel uitvoeren.
 • Twee weken, 1 week en 1 dag voor aanvang van de geplande dienst ontvang je een herinneringsmail.
 • Je blijft zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de dienst. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 2 dagen van tevoren worden doorgevoerd, door een mail te sturen naar [email protected]
 • Uitschrijven voor een ingeplande dienst (zonder zorgen voor vervanging) is toegestaan tot uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Niet komen opdagen bij een ingeplande dienst betekent dat we je in aanmerking komt voor inhouding van een deel van het bedrag van € 60,00.
 • In het geval van een bardienst dient de bar te worden beheerd door het lid/de leden die zich hebben ingeschreven voor de betreffende bardienst. Het is dus niet toegestaan om tijdens je bardienst bijvoorbeeld zelf op de tennis- of padelbaan te spelen.
 • Voor het mogen draaien van zelfstandige bardiensten geldt het volgende: de Drank- en Horecawet vereist dat een barvrijwilliger voordat een bardienst wordt verricht, kennis heeft genomen van de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken en vervolgens hiervoor een online test heeft afgerond (bestaande uit multiple choice vragen). Het certificaat dient één week voor aanvang van de bardienst te worden behaald. De bevestiging van het succesvol afronden van de test stuur je naar [email protected]
  Klik op: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/ voor het invullen van de test.
 • Bij afgelasting van een of niet doorgaan van een dienst geldt: Als de dienst binnen 2 dagen (48 uur) voor aanvang van de dienst afgelast wordt, telt deze volledig mee. Is de afgelasting eerder dan 2 dagen (48 uur) voor aanvang van de dienst doorgegeven, dan dien je je voor een nieuwe dienst in te schrijven.
 • In alle onvoorziene gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid om van deze regelgeving af te wijken.

Mocht je van mening zijn dat er op jou bijzondere omstandigheden van toepassing zijn om geen diensten te hoeven verrichten (bijvoorbeeld gezondheidsredenen of andere persoonlijke omstandigheden), dan kun je contact opnemen met het bestuur, via mail: [email protected]
Het bestuur zal een besluit nemen of je inderdaad wordt vrijgesteld van het uitvoeren van diensten.

Vragen kunnen worden gericht aan [email protected]

Het volledige barreglement is hier terug te vinden.