Logo

Gemengd Dubbel

CLUBKAMPIOENSCHAP GEMENGD DUBBEL  22 maart t/m 31 maart 2019

VOOR SENIOREN NIEUW OF AL JAREN LID

We spelen op de volgende tijden: maandag t/m vrijdag vanaf 19.15 uur.

De volgende regels zijn op deze kampioenschappen van toepassing:
1. Het clubkampioenschap Gemengd Dubbel wordt gehouden van woensdag 20 maart t/m zondag 31 maart 2019.
2. U wordt verzocht verhinderingen voor de hele periode door te geven. Indien de planning het toelaat beginnen we pas op maandag 25 maart 2019.
Op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019 worden alleen na overleg met de deelnemende koppels wedstrijden gepland.
3. Inschrijving staat open voor senioren (17+ geboren vóór 1-1-2003) .
4. Er wordt gespeeld volgens de regels van de K.N.L.T.B.
De partijen worden gespeeld om 2 gewonnen sets. De tiebreak regel is van toepassing voor iedere set.
5. Men mag in der periode 20 t/m 24 maart maximaal 1 verhindering opgeven. Van 25 t/m 31 maart zijn maximaal 2 verhinderingen toegestaan.
Op de finaledag zondag 31 maart 2019 is geen verhindering toegestaan.
Indien men op zaterdag 30 maart 2019 een verhindering heeft, kan dit mogelijk na overleg, vooraf dus bij aanmelding, met de wedstrijdleiding toegestaan worden.
6. Indien een goede voortgang van het toernooi dit vereist, heeft de wedstrijdleiding het recht om over te gaan tot het spelen van verkorte wedstrijden (bijvoorbeeld 3e set tiebreak telling).
7. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
8. Het toernooi wordt gespeeld op sportpark De Kleine Speel te Leende. Tijdens het toernooi te bereiken onder telefoonnummer 040-2061999.
9. Wedstrijdleiding is in handen van de Toernooicommissie TC Leende.

Wellicht ten overvloede wijzen wij iedere deelnemer erop dat op de finaledag zondag 31 maart 2019 ook nog poulewedstrijden gespeeld kunnen worden.
Op vrijdagavond 29 maart en/of zaterdag 30 maart 2019 worden eventueel kwart en/of halve finales gespeeld.
BESCHIKBAARHEID OP VRIJDAGAVOND 29 MAART EN ZATERDAG 30 MAART :
Regelmatig zijn we de afgelopen jaren tegen het probleem aangelopen dat enkele senioren graag mee willen doen, maar men (bijv. i.v.m. werk) op de zaterdag in het finaleweekend verhinderd is of pas aan het einde van de dag beschikbaar is.
We willen graag dat deze senioren ook mee kunnen doen en zijn op zoek naar een oplossing. Hiervoor hebben we echter wel de medewerking van alle deelnemers nodig.
Een verzoek daarom aan alle senioren om de verhinderingen op vrijdagavond en zaterdag zo veel mogelijk te beperken.

Voor vragen over het clubkampioenschap kunt u contact opnemen met een van de leden van de toernooicommissie.
Contact via e-mail kan naar toernooicommissie@tcleende.nl

Aanmelding voor het clubkampioenschap kan plaatsvinden tot en met 10 maart 2019 door:
• Aanmelden bij voorkeur via toernooi.nl
(selecteer tennis, selecteer periode maart 2019, open vervolgens clubkampioenschap Gemengd Dubbel TC Leende). U kunt alleen met login aanmelden. U dient wel te beschikken over een 8-cijferig bondsnummer (rechtsonder op uw KNLTB pas). Heeft u geen bondsnummer gebruik dan een van onderstaande methodes.
• Aanmelden via de website van TC Leende (www.tcleende.nl).
Hier is een inschrijfformulier, maar ook een link naar toernooi.nl opgenomen.
• Inleveren inschrijfformulier bij een van de commissieleden.

Bij aanmelding via toernooi.nl of onze website ontvangt u altijd een bevestiging via mail. Ontvangt u die niet, meld u dan tijdig, dus vóór de sluiting van de inschrijftermijn.

We hopen op grote deelname van onze leden, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau wedstrijden kan spelen.

Toernooicommissie: e-mail: toernooicommissie@tcleende.nl